بررسی سندی زیارت عاشورا


بررسی سندی زیارت عاشورا-در حال بارگذاری
۸ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی سندی زیارت عاشورا

 

نویسنده: محمد قربانی‌ مقدم

 

واژگان کلیدی: رجال، زیارت عاشورا، سند، کامل الزیارات، مصباح المتهجد.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

بررسی سندی زیارت عاشورا - معارف نت