بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سور معوذتین


بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سور معوذتین-در حال بارگذاری
۸ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سور معوذتین

 

نویسندگان: سید علی‌ اکبر ربیع نتاج، رضا آقاپور، محمدصادق حیدری

 

واژگان کلیدی:  پیامبر، معوذتین، لبید بن اعصم، نقد سندی، نقد متنی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

بررسی سندی و متنی روایت - معارف نت