بررسی عدم انتساب تفسیر درج الدرر به عبدالقاهر جرجانی


بررسی عدم انتساب تفسیر درج الدرر به عبدالقاهر جرجانی-در حال بارگذاری
۲۷ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عبررسی عدم انتساب تفسیر درج الدرر به عبدالقاهر جرجانی

 

نویسنده: دکتر علیرضا باقر

 

چکیده

شیخ عبدالقاهر جرجانی (د. ۴۷۱)، بلاغی و نحوی نامی و زبان‌ شناس بزرگ ایرانی، از معدود دانشمندان تاریخ اسلام و ایران به شمار می‌ رود که چند سده از جامعه‌ی علمی خویش جلوتر بوده است و اندیشه‌های پیشرو و شایان درنگ او بیشتر به کار ادب‌ پژوهان و زبان‌ شناسان امروز ‌آمده است. تا ادیبان و نحویان سده‌ی پنجم قمری.

بیشتر آثار بر جای مانده از عبدالقاهر در قلمرو دانش نحو و سپس بلاغت است، امّا در سال‌ های اخیر تفسیر قرآنی با دو تصحیح متفاوت از جرجانی منتشر شده است که تردیدهایی جدّی پیرامون درستی انتسابش به وی وجود دارد. در این نوشتار پس از بررسی دلایل و نشانه‌ های گوناگون برون‌ متنی و درون‌ متنی، نتیجه گیری می شود که چنین تفسیری نمی‌تواند از آثار عبدالقاهر جرجانی باشد و نسبتش به او نادرست می‌نماید.

واژگان کلیدی: عبدالقاهر جرجانی ، تفسیر درج الدرر ، تفسیر منسوب

سطح مقاله: علمی پژوهشی