بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول


بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول-در حال بارگذاری
۲۷ تیر ۱۳۹۷
رایگان

عنوان مقاله: بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول

.

نویسنده: احمد نظری

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: سوره‌ های آغازین قرآن، تفسیر تربیتی ، عوامل تربیت ، تربیت قرآنی .

 

چکیده

زبان قرآن ، زبان آموزش تربیت‌ مدار با نگاه تربیت عملی است. هدف نزول قرآن تربیت و تحول فرهنگی همه جانبه است. تربیت، دارای ابعاد، اصول، فروع، عوامل و لوازمی است. در تربیت قرآنی فقط به جنبه شکوفایی فرد و جامعه توجه نشده، بلکه برای به بار نشستن انسان و کمال یافتن او، به چالش‌های پیش‌ رو، آفت‌ ها و آسیب‌ ها و روش‌ هایی تربیت و آماده‌ ساز رهبر جامعه و مبلغان نیز عنایت تمام شده است؛ زیرا امر تربیت با همه این‌ها پیوند دارد و محققان باید تلاش کنند تا آنها را از لابه‌لای آیات و سوره‌ها استخراج نمایند.

در این مقاله تلاش شده، بنیادیی ترین عوامل تربیت در پنج سوره آغازین نزول مورد بررسی قرار گیرد. رابطه متقابل انسان با خدا، تقوا ، اصلاحات فردی و اجتماعی، انذار و بشارت ، تذکر و یادآوری ، رابطه فقر مطلق با غنی مطلق، پیش‌ بینی تهدیدها و راهکارهای مقابله با آن، توجه ویژه به راهنما در مراحل گوناگون، از جمله عواملی است که به آن توجه شده است.