بررسی لایه آوایی سوره انبیاء از منظر سبک شناسی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 23 بهمن 1396
دسته بندی:

بررسی لایه آوایی سوره انبیاء از منظر سبک شناسی

بررسی لایه آوایی سوره انبیاء

نویسندگان: مینا پیرزادنیا؛ مالک عبدی؛ راضیه قاسمی

چکیده
سبک­شناسی، به عنوان یکی از گرایش های زبانی نقد متون ادبی، از لایه ­های مختلفی برای تحلیل متن سود می­جوید که سطح آوایی یکی از آن ها به شمار می­ آید. در این لایه، برجسته ترین ویژگی های خلق موسیقی که به دلیل “نشان دار” بودن به یک مشخصه­ سبکی بدل می­گردد، بررسی می­ شود و جنبه­ های زیبایی ­شناسی آن بازگو می­گردد. اوج زیبایی موسیقی در متون ادبی را در آیات قرآن می­توان یافت، که با آرایش کلمه­ ها و چینش دقیق آن­ها در کنار هم، باعث تناسب و انسجام شده و توجه خواننده را به متن جلب می­ کند. از آنجا که موسیقی نقش بی بدیلی در قرآن کریم ایفا می­کند، لذا در این پژوهش مهمترین جنبه ­های خلق موسیقی را در سوره­ مبارکه(أنبیاء) مورد واکاوی قرار داده­ایم.

در این سوره­ی مبارکه، شواهد مخلتفی سبب خلق موسیقی و آهنگ گشته است، اما برخی به دلیل بسامد بالا، به یک مشخصه­ی سبکی بدل گشته است، که در زیر مجموعه­ی موسیقی درونی، موسیقی معنوی و موسیقی فکری به آن­ها پرداخته شده است. ایجاد تناسب، انسجام و هماهنگی لفظ با معنی به منظور جلب خواننده، تصویر سازی صحنه­ های فرح بخش بهشتیان و عذاب آور دوزخیان از طریق صفات و حروف، تثبیت معانی در ذهن از طریق کاربرد مفاهیم متضاد، از کارکرد­های موسیقی در این سوره­ی مبارکه است. این پژوهش، با روشی تحلیلی- توصیفی به بررسی لایه­ آوایی سوره­ مبارکه­ انبیاء پرداخته است.

واژگان کلیدی: سوره­ مبارکه انبیاء؛ سبک­ شناسی؛ لایه آوایی؛ موسیقی درونی و آشنایی زدایی

بررسی لایه آوایی سوره انبیاء

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

A Stylistic Study of the Phonetic Level of the Holy Surah al-Anbiyā

چکیده [English]

Stylistics, as a branch of linguistics for criticizing literary works, uses various levels to analyze texts, one of which being the phonetic level. In this study, the most prominent features of rhythmic composition, which become stylistic features for their being “marked” were studied, and their aesthetic aspects were identified. The climax of rhythmic beauty in literary works can be found in the Qur’anic ayahs in which the words arrangement and their precise alignment has created congruence and coherence attracting readers’ attention to the text.

As rhythm has a matchless function in the Holy Qur’an, in the present study the most significant aspects of rhythmic composition in Surah al-Anbiyā were put into our focus of attention. In this holy Surah, different evidence contribute to rhythmic composition, some of which have been turned into a stylistic feature owing to high frequency.

Here three categories of internal, spiritual and mental rhythm were analyzed taking a descriptive-analytic approach. Making congruence, coherence, and agreement between word and meaning to attract readers, visualizing exhilarating scenes experienced by paradise-dwellers and agonizing ones by hell-dwellers through features of letters and fixing meanings in mind through applying antonymous concepts are considered as major rhythmic functions in this Surah.

 

کلیدواژه‌ها [English]

the Holy Surah al-Anbiyā, stylistics, phonetic level, internal rhythm, defamiliarization

 

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث