بررسی مقصود از ذریه و الفلک المشحون در آیه ۴۱ سوره یس


 بررسی مقصود از ذریه و الفلک المشحون در آیه ۴۱ سوره یس-در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۶
PDF
400 K
18
رایگان

 بررسی مقصود از ذریه و الفلک المشحون در آیه ۴۱ سوره یس

.

نویسندگان: کرم سیاوشی, اسماعیل شعبانی کامرانی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

آیۀ شریفۀ وَآیَهٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ (یس/ ۴۱) از جملۀ آیات چالشی قرآن کریم است که در آن دربارۀ مقصود از دو تعبیر «ذرّیّتهم» و «الفلک المشحون» در میان مفسران و قرآن‌ پژوهان اختلاف‌نظر است. برخی این دو تعبیر را به ماجرای طوفان حضرت نوح ارتباط داده و مقصود از «ذریه» را «پدران» و مراد از «الفلک المشحون» را «کشتی حضرت نوح» دانسته‌اند. برخی نیز مقصود از ذریه را بذر وجودبخش برای نسلِ به وجودآمده پس از طوفان حضرت نوح می‌دانند. برخی دیگر با الهام از سیاق آیات، مقصود از «ذریه» را «بنی‌ نوع بشر» و مراد از «الفلک المشحون» را مطلق نوع کشتی می‌دانند. نظریات متنوع دیگری نیز در این باب مطرح است. در این مقال با مراجعه به تفاسیر و با تأمل و تدبر در همۀ عوامل و بسترهای یاریگر در فهم آیات قرآن، بر این دیدگاه که مقصود از «ذریه» «بنی‌ آدم/ نوع انسان» است و مراد از «الفلک المشحون» مطلق کشتی است، تأکید شده است.

کلمات کلیدی: ذریه، الفلک المشحون، سوره یس، آیه ۴۱