بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران / اسمر جعفری ؛ غلامحسین اعرابی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 05 شهریور 1397
دسته بندی:

بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

نویسندگان:

اسمر جعفری ؛ غلامحسین اعرابی

معارف نت: بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلید واژه ها: مکتب؛ تفسیر ؛ علم ؛ روش های تفسیری ؛ روش تفسیر علمی

.

چکیده

قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه اعصار است، برای بهره مندی از هدایت این کتاب آسمانی لازم است که آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود و تلاش علمی تمام مفسران در طول تاریخ برای این فهم دقیق بوده است و هر مفسری در راستای توان علمی و تخصصی خود و نیز با توجه به معارف متنوعی که در قرآن آمده است به تفسیر قرآن پرداخته و این خود سبب بوجود آمدن شیوه های مختلف تفسیری در طی قرون شده است، تفسیر علمی هم به عنوان یک روش تفسیری مستقل، مطمح نظر برخی از دانشمندان و مفسران فریقین بوده ، گر چه در دهه‌های اخیر بیشتر مد نظر قرار گرفته است و می توان گفت تفسیر علمی قرآن در مرحله تازه ای قرار گرفته و یکی از انواع رویکردها به قرآن است و البته مانند هر تلاش علمی دیگر در این حوزه امتیازات و آفاتی دارد که لازم است با یک نگاه دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرد.

.

رویکرد مقاله:  

مقاله حاضر با بررسی ادله موافقان و مخالفان مکتب تفسیر علمی قرآن و پرداختن به امتیازات و آفات آن، معیارهای صحیح و قابل قبول تفسیر علمی را مشخص نماید.

 

عنوان مقاله [English]

analysis of scientific Qur’an exegisis school from the view of Qur’an interpreters

.

چکیده [English]

Holy Quran has been the book for guidance of mankind in all the ages. To profit by this divine book its verses should be comprehended precisely and properly and many scientific efforts have been done by all the interpreters through the history for this exact understanding. All of the interpreters have tried to interpret Quran based on their own ability and knowledge regarding deep insights appeared in Quran. This has caused different methods of interpretation to be born during centuries.

Scientific interpretation as an independent method has been the object of desire among many scientists and interpreters of the two sects although it has been more in mind in recent decades and it can be said that Quran scientific interpretation is in a new stage. Moreover, it can be one of different approaches to Holy Quran and of course like any other scientific effort in this seminary has its own advantages and shortcomings, which all, should be studied with a meticulous and fair view.

کلیدواژه ها [English]

school, interpretation, science, interpretation methods, Scientific interpretation method

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث