بررسی نسبت مکتب ادبی امین خولی با اندیشه‌ های معتزله


بررسی نسبت مکتب ادبی امین خولی با اندیشه‌ های معتزله-در حال بارگذاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌ های معتزله

نویسندگان: سهیلا پیروزفر؛ حسن زرنوشه فراهانی؛ حمید ایماندار

واژگان کلیدی: مکتب ادبی؛ معتزله ؛ امین‌ الخولی ؛ محمد احمد خلف الله ؛ نصر حامد ابوزید ؛ خلق قرآن

سطح مقاله: علمی پژوهشی