بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء) مشترک

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1396
دسته بندی:

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء) مشترک

بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی

نویسندگان: علی رضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ فهیمه جفرسته

 

چکیده

این تحقیق به بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء ) مشترک می پردازد. هدف اصلی کشف نظم در معانی لغات قرآنی است و این که گفته شود نظم علاوه بر این که در افعال و مشتقات قرآنی که در فاء الفعل مشترک هستند وجود دارد، در معانی آنها نیز وجود دارد و در صد قابل توجه­ای از آنها دارای معنای یکسان (گشودن و جدا کردن) می باشند.

به عبارت دیگر به بررسی این نکته می پردازد که چه میزان از افعال و مشتقات قرآن که با حرف فاء آغاز می شوند به معنای گشودن و جدا کردن است و این گونه حکایت گر نظم قرآن می باشند. برای یافتن پاسخ کتب لغت متعددی مورد مطالعه قرار گرفت. لذا تمام افعال و مشتقاتی که در قرآن با حرف فاء آغاز می­شدند، به همراه معانی آن­ها، استخراج شد و در تک تک آن­ها معانی مورد نظر بررسی شد. در این راستا تمام افعال و مشتقات بدون تکرار و با تکرار از طریق میانگین موزون لحاظ شدند.

در انتها این نتیجه به دست آمد که ۳۸ درصد افعال بدون تکرار و ۵۷ درصد آنها با تکرار دارای معنای گشودن می­باشند. ۶/۵۴ درصد مشتقات قرآن نیز که ریشه آن­ها با حرف فاء آغاز می­شود دارای معنای فوق است. این تحقیق نشان داد که نظم قرآن علاوه بر اینکه در بین آیات و لغات قرآن موجود است، در بین معانی آنها نیز وجود دارد.

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ حرف فاء؛ فاء الفعل؛ مشتقات؛ افعال؛ نظم

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

A Review of Order in the Meanings of Qur’anic Verbs and Derivatives with Common Fa’ Letter

 

چکیده [English]

This study examined order in the meanings of Qur’anic verbs and derivatives with common Fa’ letter. The main objective was to discover order in the meaning of the Qur’anic words and to say that order, in addition to Qur’anic verbs and derivatives with common Fa’ letter, exists in their meanings and that a significant percentage of them mean the same (to open and to separate).

In other words, this study examined to what extent the Qur’anic verbs and derivatives with common starting Fa’ letter mean “to open” and “to separate”, signifying the Qur’anic order. To find answer to this question, several dictionaries were checked and all verbs and derivatives in the Qur’an that begin with the letter Fa’ were extracted along with their meanings, and in each the intended meaning were analyzed.

In this regard, all the verbs and derivatives, repeated or not, were considered regarding weighted average. In the end, it turned out that 38 percent of the verbs with no repetition and 57 percent of the repeated verbs meant “to open”.

Furthermore, 54.6 percent of Qur’anic derivatives whose roots begin with the letter Fa’ has the meaning mentioned. This study showed that Qur’anic order exists among the meanings of Qur’anic ayahs and words besides ayahs and words themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

the letter Fa’, Fa’ of verbs, derivatives, verbs, order, the Holy Qur’an

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث