بررسی نگاه حکما و اهل معرفت به تفسیر «مفاتح الغیب» در آیه ۵۹ انعام

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 دی 1396
دسته بندی:

بررسی نگاه حکما و اهل معرفت به تفسیر «مفاتح الغیب» در آیه ۵۹ انعام

.

نویسنده: محمد میری

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

فیلسوف و عارف مسلمان از رهگذر مطالعات و تعمق‌های عقلی و شهودی خود پیرامون هستی به برخی قوّت‌های هستی‌ شناسانه دست می‌یابد که در پی آن از فهم و تفسیری برتر از سطح فهم و تفسیر عرفی و عمومی مردم از آیات و روایات ناظر به مسائل هستی‌شناسانه برخوردار می‌شود. فهم برتر فیلسوفان و عارفان مسلمان از «مفاتح الغیب» در آیه ۵۹ انعام شاهدی بر این مدعا است. در حالی که سایر مفسران، سخن چندانی در تفسیر آن نداشته‌اند، آنان با حفظ ضوابط تفسیری و بدون خروج از ظهور مستفاد از لفظ آیه، به‌تفصیل پیرامون تبیین و تحلیل معنای مراد از آن سخن گفته‌اند. ایشان در تفسیر آیه فوق، «مفاتح الغیب» را اشاره به لایه‌های بطونی و غیبی عالم دانسته ‌است که البته هر کدام از آنها به نوعی کلید و مخزن غیب الهی به‌شمار می‌رود. بر این اساس «مفاتح الغیب» در کلمات آنان به علل و مبادی عالیه عالم، مفارقات عقلیه، مرتبه قضای الهی، علم عنایی واجب تعالی، اسما و اعیان ثابته در تعین ثانی و بالأخره حقایق اسما در تعین اول تفسیر شده است. اینگونه تفاسیر، در صورت حفظ ضوابط و سازگاری با اصول شریعت، قدمی مهم در نزدیکی عقل و شهود و دین است.

واژگان کلیدی: آیه ۵۹ سوره انعام، مفاتح الغیب، تأویل، تفسیر فلسفی، تفسیر عرفانی

موضوعات محوری مقاله:

مفاتیح الغیب از دیدگاه فیلسوفان, دیدگاه صدرالتالهین در مورد مفاتیح الغیب, دیدگاه عارفان در مورد مفاتیح الغیب, مفاتیح الغیب از دیدگاه مفسران معاصر

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث