بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن کریم | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 آبان 1397
دسته بندی:

بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن کریم

.

چکیده

مقوله تعریف به «الف و لام» یکی از مباحث مهم بلاغی قرآن در موضوع علم معانی است و دقت و توجه لازم نداشتن در ترجمه حرف مدّ نظر سبب تغییر معنا و مراد واقعی کلام الهی و برداشت ناصحیح از آیات الهی می‌شود. باتوجه به دقت لازم نداشتن مترجمان، در نمونه‌های متعددی ضرورت بازنگری و آسیب شناسی ترجمه قرآن لازم به نظر می‌رسد. در این تحقیق از روش توصیفی‌ تحلیلی استفاده شده است. در این روش محقق ابتدا در بررسی‌ای اجمالی از همه آیات قرآن ‌کریم چند نمونه از آیاتی که معنای(الف و لام) موجود در یک کلمه آن آیه، تأثیر به‌سزایی در تنوع برداشت از مفهوم آن آیات داشته را شناسایی و ده‌ نمونه از ترجمه‌های مترجمان محترم را بررسی کرده است؛ ترجمه‌هایی که جزء پرکاربردترین و متداول‌ترین ترجمه‌های دردسترس به زبان فارسی است.

در این بررسی مشخص شد، توجه به معنای (ال) در ترجمه‌های بررسی‌ شده، بازتاب زیادی ندارد و ناگزیر در برخی ترجمه‌های قرآن کریم نسبت به انتخاب نوع و ترجمه حرف تعریف (ال) باید بازنگری جدی صورت پذیرد. واژه اسلام در آیه (۱۹/آل عمران) و واژه‌های ذکر و أنثی در آیه (۳۶/ آل‌عمران)، (ولیس الذکر کالانثی) و (ال) موجود در کلمات خلق و امر در آیه (۵۴/ اعراف) ازجملۀ نمونه‌هایی است که در ترجمه حرف تعریف (ال) نسبت تأمل‌ برانگیزی از ترجمه‌های متفاوت و بعضاً مخالف با آنچه در میراث تفسیری و نحوی و بلاغی است را دارد. همچنین در این بررسی در پایان تحلیل هرآیه ترجمه‌ای پیشنهادی مبتنی بر مستندات نحوی‌ بلاغی و متکی به میراث علمی و تفسیری ارائه شده است. روش گردآوری به‌صورت کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی‌تحلیلی است.

واژگان کلیدی: قرآن‌کریم؛ ترجمه‌های قرآن؛ ال؛ آسیب شناسی

.

مشخصات مقاله بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن کریم:

موضوع مقاله: ترجمه قرآن – ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن

مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

نویسنده مقاله بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن :

علی اسودی؛ استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله پیرامون ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن :

بررسی ترجمه الف و لام در آیات مورد نظر

  • مفاهیم تحقیق
  • نظر مفسران
  • تحلیل و بررسی
  • ترجمه پیشنهادی
  • عناصر انسجام پیوندی.

_______

مقاله: بررسی و آسیب‌شناسی ترجمه حرف تعریف «الف و لام» در قرآن کریم

 معارف نت پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ دانلود مقالات الهیات و معارف اسلامی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث