بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 29 دی 1396
دسته بندی:

بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت

.

نویسنده: دکتر محمدرضا حاتمی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مسأله مشروعیت و نقش آن در بقا و دوام نظام‌های‌‌ سیاسی،‌ مناسب‌ترین و صحیح‌ترین تعریف برای این واژه یعنی «حق حاکمیت فرمانروایان» ارائه و تبیین شده است. مهم‌ترین سئوال نیز بر این پایه استوار است که حاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتی حق امر و نهی پیدا می‌کند. سپس با تأکید بر الهی بودن منشأ ذاتی مشروعیت حکومت در اسلام بر اختلاف مسلمانان بر منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص) اشاره می‌شود. شیعیان عموماً بر مشروعیت الهی حکومت بعد از رسول الله(ص) اعتقاد می‌ورزند و در مقابل اهل سنت منابع گوناگونی را از جمله اجماع اهل حل و عقد و بیعت مردم،‌ استخلاف امام سابق و استیلا و زور و غلبه را در انعقاد حکومت و امامت معتبر می‌دانند که در این نوشتار به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

واژگان کلیدی: مشروعیت؛ حکومت؛ اهل سنت؛ حق حاکمیت

 .

.
عنوان مقاله [English]

The Foundations and Critique of the Legitimacy of Government According to the Sunnis

.
چکیده [English]

The article, while emphasizing the significance of legitimacy and its role in making political systems endure, presents a strict definition of the concept which could also be understood as “the right of government”. A main guestion here relates to the foundations which authorize the rulers to effect their power.

The article also elaborates on the divine nature of the legitimacy of government according to Islam and the different stances of Moslems as regards the sources of this legitimacy after the demise of the Holy prophet. The Shiites believe in the divine legitimacy of governments after the Prophet where as the Sunnis give credit to the consensus of the experts and people’s consent, or the naming of a success or by the ruler, or the forceful seizure of power.

کلیدواژه‌ها [English]

legitimacy, Government, the Sunnis, authority

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث