بررسی و نقد معادل‌ های فارسی «عزم الامور» در قرآن


بررسی و نقد معادل‌ های فارسی «عزم الامور» در قرآن-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی و نقد معادل‌ های فارسی «عزم الامور» در قرآن

نویسنده: عبدالله موحدی محب

واژگان کلیدی: مفردات قرآن؛ ترجمه‌ شناسی؛ عزم الامور؛ عزیمت؛ فرمان

سطح مقاله: علمی پژوهشی