بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی


بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی-در حال بارگذاری
۱۳ تیر ۱۳۹۷
PDF
600 K
25
رایگان

عنوان مقاله: بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی

.

نویسندگان: سید علی‌ اکبر ربیع نتاج ، علی تفریحی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

واژه‌های کلیدی: قواعد فقهی، سبب ورود، قاعده لاضرر، الزام، سبق.

.

چکیده

یکی از موضوعات شایان توجه در حوزه پژوهش‏های حدیثی و فقهی، توجه به «سبب ورود حدیث» یا به‌عبارتی، «شان صدور حدیث» است. سبب ورود حدیث، کارکردها و فواید متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین فواید مترتّب بر آن، فهم کلام معصوم و در نتیجه، تبیین قواعد فقهی ماخوذ از روایات است. با مراجعه به کتب فقهی نوشته‌شده در زمینه قواعد فقهی و احصای این قواعد و با استخراج منابع روایی و حدیثی آن‌ها، می‏توان به سبب ورود آن‌ها دست یافت. دستیابی به سبب ورود احادیث مورد استناد قواعد فقهی، راه را برای فهم صحیح‏تر و تبیین دقیق‏تر برخی قواعد فقهی می‏گشاید.