بررسی کارکرد موتیف نمادگرایی یوسف (ع) و بازآفرینی آن در اشعار محمود درویش و قیصر امین پور

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 بهمن 1396
دسته بندی:

بررسی کارکرد موتیف نمادگرایی یوسف (ع) و باز آفرینی آن در اشعار محمود درویش و قیصر امین پور

بررسی کارکرد موتیف نمادگرایی یوسف

نویسندگان: حسین شمس آبادی ؛ راضیه کارآمد

چکیده

قصّه یوسف (ع) و حوادث مربوط با زندگی ایشان در ادب عربی و فارسی مطرح شده است و می توان از آن به عنوان نماد، اسطوره و موتیف نام برد. محمود درویش و قیصر امین پور با توجّه به شرایط موجود و حاکم بر جامعه خویش از عناصر این قصّه برای بیان افکار و مقاصد خویش استفاده کرده اند و به غربت و بی پناهی و حسن و جمال یوسف (ع) اشاره کرده اند و امید به رهایی را بشارت داده اند و قیصر در ورای این نماد، انتظار ظهور امام دوازدهم را بیان می کند و مهارت هر دو شاعر در بازآفرینی عناصر این داستان مثال زدنی است.

این نوشتار به روش تحلیلی – توصیفی به بیان دیدگاه این دو شاعر در مورد یوسف (ع) و چگونگی بازآفرینی آن می پردازد و از بین عناصر داستان یوسف (ع)، غربت و بی پناهی یوسف، برادرکشی، مفهوم سیاسی و اجتماعی یوسف (ع)، چاه، مفهوم انتظار، پیراهن و حُسن یوسف (ع) را مطرح کرده است.

واژگان کلیدی: یوسف (ع)؛ محمود درویش ؛ قیصر امین پور ؛ نماد

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

A Study of the Function of Prophet Yusuf’s (AS) Motif Symbolism and its Recreation in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpoor

چکیده [English]

The story of Yusuf (AS) and his life events have been mentioned in Arabic and Persian literatures, and it can be considered as a symbol, a myth and a motif. Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpour, with regard to the prevailing social conditions of their time, employed elements of this story to express their thoughts and intentions.

They pointed to Yususf’s homesickness, homelessness, goodness and handsomeness, enunciating emancipation. Beyond this symbol, Qeysar states the expectation of the reappearance of the Twelfth Imam and the mastery of both poets in recreating this story’s elements is exemplary.

The present analytical-descriptive article dealt with the views of these two poets regarding the story of Yusuf (AS) and recreating it. Among this story’s elements, homesickness and homelessness, fratricide, the political and social concept of Yusuf (AS), the well (where Yusuf’s brothers threw him inside), the concept of expectation, Yusuf’s (AS) virtues, and his shirt were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

Yusuf (AS), Mahmud Darvish, Qeyasr Aminpour, symbol

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث