بررسی گفتمان انتقادی در نهج‌ البلاغه براساس نظریه‌ نورمن فرکلاف (مطالعه موردی توصیف کوفیان)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 19 شهریور 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله> بررسی گفتمان انتقادی در نهج‌ البلاغه براساس نظریه‌ نورمن فرکلاف (مطالعه موردی توصیف کوفیان)

نویسندگان:

علی اکبر محسنی ؛ نورالدین پروین 

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

گفتمان انتقادی در نهج‌ البلاغه (توصیف کوفیان)

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی ، به عنوان رویکردی بین رشته‌ ای علوم اجتماعی، فراتر از صورت‌های زبانی، به بررسی ایدئولوژی ادیب که بازتاب دهنده شرایط اجتماعی و فرهنگی فضای حاکم بر جامعه اوست، می‌پردازد. از آن­جا که قدرت حاکم بر هر جامعه­ ای، گفتمان آن جامعه را سامان می‌بخشد؛ این رویکرد، چگونگی پیوند آثار ادبی با قدرت مسلط بر جامعه را در سه لایه‌: توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می‌­دهد. بی ­شک، خطبه‌های نهج‌ البلاغه سرشار از موضوعات گوناگون است که امام(ع) هر یک از آن­ها‌ را به منظور هدایت بهتر جامعه به سوی سعادت، در نهایت فصاحت و بلاغت و با توجه دقیق به اوضاع سیاسی و اجتماعی مسلط بر زمان بیان نموده‌­اند.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و برپایه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف ، به بررسی چگونگی تعامل زبانی خطبه های امام (ع) با اوضاع خفقان آمیز مسلط بر زمان را که کوفیان به آن دامن زده بودند، می‌­پردازد. دست آورد این نوشتار، تبیین گفتمان روان­شناسانه و هنری خطبه‌­ها و اثبات تاثیر­پذیری آن­ها از شرایط سیاسی حاکم و بویژه رفتار کوفیان و نیز تاثیر متقابل امام (ع) بر آن­هاست.

واژگان کلیدی: نهج‌ البلاغه , گفتمان انتقادی , نورمن فرکلاف , مردم کوفه

..

نویسندگان [English]

ali akbar mohseni1؛ Norudin parvin2

.

چکیده [English]

Critical discourse analysis as an interdisciplinarysocial science approach takes languagebeyond its linguistic forms and studies literary authors’ideological background as affected by their dominant cultural and social conditions. Since the power ruling a society directs its discourse; this approach illustrates how association of literary works with the dominant power in a society can be represented in three layers, including description, interpretation, and explanation.

Without any doubts, Nahjolbalgheh orations contain diverse topics by which Imam Ali (AS), quite eloquently andexpressively, guided the community to prosperityand felicity while considering the dominant political and cultural milieu of that age.This research is descriptive-analytic in nature and is formed on the basis of Norman Fairclough’s model of Critical Discourse Analysis to study the linguistic interaction of Imam Ali’s orations within the suffocating conditions provoked by Kufipeople actions. This paper is the explanation of the psychological discourse and aesthetics of these orations. It also confirms the influence of the dominant political situation onKufis’particular behaviors and Imam Ali’s mutual influence on them.

موضوعات مرتبط:

بررسی گفتمان انتقادی در نهج‌ البلاغه براساس نظریه‌ نورمن فرکلاف (مطالعه موردی توصیف کوفیان), گفتمان انتقادی کوفیان در نهج‌ البلاغه, بررسی گفتمان انتقادی مردم کوفه در نهج‌ البلاغه, مردم کوفه در نهج البلاغه, توصیف کوفیان در نهج البلاغه, بررسی نظریه‌ نورمن فرکلاف [مطالعه موردی توصیف مردم کوفه] , توصیف مردم کوفه در نهج البلاغه براساس نظریه‌ گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف,  گفتمان انتقادی کوفیان, توصیف مردم کوفه بر مبنای نظریه نورمن فرکلاف, تحلیل گفتمان انتقادی در نهج البلاغه, گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در نهج البلاغه,  تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در خطبه‌های نهج البلاغه, توصیف مردم کوفه در خطبه‌های نهج البلاغه, توصیف کوفیان در خطبه‌های نهج‌البلاغه, بررسی توصیف مردم کوفه در نهج البلاغه بر پایه نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف, توصیف کوفیان در نهج‌البلاغه بر پایه نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف,

 توصیف کوفیان در خطبه‌های نهج البلاغه بر اساس نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف, اسلوب انتقادی در نهج البلاغه (مطالعه موردی مردم کوفه) , اسلوب انتقادی بر اساس نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در نهج البلاغه (مطالعه موردی کوفیان), اسلوب انتقادی بر پایه نظریه گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در خطبه‌های نهج البلاغه (مطالعه موردی مردم کوفه), مردم کوفه از منظر نهج البلاغه, مردم کوفه از منظر امام علی, مردم کوفه در خطبه‌های نهج‌البلاغه, توصیف انتقادی مردم کوفه در خطبه‌های نهج البلاغه, توصیف انتقادی کوفیان در خطبه‌های نهج البلاغه, توصیف انتقادی مردم کوفه در نهج البلاغه, انتقاد از رفتار مردم کوفه برپایه نظریه تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف, انتقاد از رفتار کوفیان بر پایه نظریه تحلیل گفتمان در نهج البلاغه, انتقاد از رفتار مردم کوفه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان, مطالعه گفتمان انتقادی خطبه‌های نهج البلاغه, مطالعه گفتمان انتقادی در خطبه های نهج‌ البلاغه برپایه نظریه‌ نورمن فرکلاف (مطالعه موردی توصیف کوفیان), مطالعه تحلیل گفتمان انتقادی در خطبه‌های نهج‌ البلاغه اساس نظریه‌ نورمن فرکلاف «مطالعه موردی توصیف مردم کوفه»,

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث