به کارگیری شیوه‌ های تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضا (ع)


به کارگیری شیوه‌ های تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضا (ع)-در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۷
PDF
800 K
37
رایگان

عنوان مقاله: به کارگیری شیوه‌ های تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضا (ع)

.
نویسندگان: شهربانو دلبری ؛ زهرا زحمتکش 
.

سال انتشار: ۱۳۹۷                سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

واژگان کلیدی: امام رضا (ع) ؛ تساهل و تسامح ؛ سیره رضوی؛ غیرمسلمانان؛ تعلیم و تربیت

.

چکیده

سیره عملی هر یک از ائمه شیعه در جایگاه خود مملو از درس‌های پربار است. در بررسی حوادث وقایع زندگی پربار امام‌ رضا (ع) نکات پندآموز بسیاری وجود دارد که می‌توان درس‌ های فراوانی آموخت. یکی از اصول به کار رفته در سیره رضوی تسامح و تساهل است. امام رضا (ع) با گروه‌های فکری و اعتقادی بسیاری به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند و از راهکارهای بسیاری در این جلسات سود می‌جستند؛ یکی از این راهکارها استفاده از اصل تسامح و تساهل بود.

این مقاله می­کوشد به شیوۀ توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که امام رضا (ع) در برخورد با پیروان ادیان مختلف از کدام شیوه های تسامح و تساهل بهره می ­بردند؟ التزام به اخلاق انسانی و احترام و مهرورزی نسبت به غیر مسلمانان، مخاطب­ شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدس ادیان، آزادی فکر و بیان و به رسمیت شناختن حق سؤال برای پیروان ادیان، مدارا و تسامح دینی و همزیستی مسالمت‌ آمیز با آن­ها از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شاخص‌های الگوی رفتاری امام رضا (ع) با پیروان دیگر ادیان بوده است.