بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 اسفند 1396
دسته بندی:

بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

نویسندگان: محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا محققیان

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

امروزه یکی از رویکردهای مهم در پژوهش‌ های مربوط به علم نشانه‌ شناسی، مطالعات بینامتنی است که یادآور تعامل متون با یکدیگر است. این نوع پژوهش‌ها با کشف و تحلیل نشانه‌های رابط میان متون، به درک بهتر متن و خوانش نو از آن، کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد شناخت و تحلیل چگونگی و میزان تأثیر قرآن کریم بر لفظ و محتوای ادعیه صحیفه امام سجاد(ع)، یکی از میراث‌های ارزشمند شیعه، است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی است؛ به همین دلیل پس از ارائه مباحث نظری، عملیات بینامتنی صحیفه با قرآن کریم که متن غایب در‌نظر گرفته شده، تحلیل و بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این تعامل، بیشــتر به‌صورت نفی متوازی و نفی جزئی اســت و در نمونه‌های اندکی، نفی کلی به کار رفته است. بنابراین پیوندی ناگسستنی میان سخنان امام و قرآن کریم وجود دارد و امام (ع)، علاوه بر الفاظ قرآن کریم، ضمن تعاملی آگاهانه، از محتوای آیات نیز بهره‌های فراوان برده‌اند.

واژگان کلیدی: امام سجاد(ع)؛ بینامتنی ؛ تناص؛ صحیفه سجادیه ؛ قرآن؛ نشانه‌ شناسی

بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث