تاثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 29 دی 1396
دسته بندی:

تاثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی

نویسندگان: محسن قاسم پور؛ حمیدرضا فهیمی تبار؛ ابوالفضل عطوفی سلمانی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

مبنای اعتقاد به لایه لایه بودن معنا در تفسیر قرآن از منظر علامه طباطبایی به این معناست که هر یک از صور و گونه های ترکیبی کلام الهی که امکان نگاه مستقل را داشته باشد می تواند حجت و معتبر تلقی شود به گونه ای که هر معنایی اختصاص به افق و مرتبه ای از فهم و درک باشد. هدف این نوشتار بر آن است تا تأثیر این مبنا را در تفسیر واژه ها ی «سبع سموات» و «شهاب» در تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن» نشان دهد.
از منظر علامه ی طباطبایی لفظ «شهاب» در قرآن در آیاتی که در آنها به رانده و مطرود شدن شیاطین اشاره دارد با توجه به مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن به مثابه یک مبنای تفسیری معنایی کنایی است که مراد از آن ، این است که شیاطین از ورود و نزدیکى به عالم بالا ممنوع هستند. معنای «سبع سموات» نیز از نظر ایشان در دو قِسم آسمان مادی و آسمان معنوی دسته بندی می شود.

واژگان کلیدی: شهاب؛ سبع سموات؛ علامه طباطبایی؛ مبنای تفسیری؛ لایه لایه بودن معنا

 .

.
عنوان مقاله [English]

The belief in the layers of meaning in interpretation of the Quran from the perspective of Allameh Tabatabai
.

چکیده [English]

The belief in the layers of meaning in interpretation of the Quran from the perspective of Allameh Tabatabai holds that each of the forms and lexical strings in Divine word that can be viewed independently can be considered authorized and valid for interpretation.

In this way each meaning can be assigned assigned to a particular horizon and level of understanding. The purpose of this paper is to discuss the effects of such a belief on the interpretation of the two expressions of “Seven Samavati or Sab’a Samavat” and “Shahab or Meteor” in “Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an” by Allameh Tabatabai.

From the viewpoint of Allameh Tabatabai, the term “Shahab” meaning meteor in the Holy Quran, has afigurative meaning which implies that demons are prohibited from entering heaven and will be prevented by Shahab. “Seven Samavati” in Allameh Tabatabai’s viewpoint is seen in this perspective toi refer to two kinds of skies: the material and the spiritual sky.

کلیدواژه‌ها [English]

Keywords: Meteor (Shahab), Sama, Samavat, Allameh Tabatabaei

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث