تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعه موردی داستان های سوره کهف)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعه موردی داستان های سوره کهف)

.

نویسندگان: سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ گلاویژ علیزاده

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

چکیده
امروزه مسألۀ آرامش و سلامت روان به عنوان اساسی‌ ترین رسالت مطالعات روان‌ شناختی، نقش پررنگی در حوزه دین‌ پژوهی ایفا می‌کند و جزء جدایی ناپذیر باورهای دینی و مذهبی به‌ شمار می‌رود. در این راستا، روان‌ درمانی که مبتنی بر فراهم‌ سازی بسترهایی به منظور ایجاد آرامش و سلامت روان است، در بُعد آموزش و درمان، از ابزاری مؤثر با عنوان “داستان‌‌ گویی” بهره می‌جوید. از آن‌جا که در قرآن نمونه‌ های زیبایی از داستان‌ های آموزشی و درمانی دیده می‌شود، پژوهش حاضر می‌کوشد که با بررسی داستان‌های سوره کهف شامل داستان‌ اصحاب کهف، صاحب دو باغ و دوست فقیرش، موسی و مرد عالم و ذوالقرنین، به تبیین نقش داستان‌پردازی‌های قرآن در ارائۀ الگویی کارآمد و مؤثر به منظور مقابله با چالش‌ها و اختلالات روانی و در نتیجه دستیابی به سلامت روان بپردازد. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که داستان‌های یادشده درصدد اصلاح باورهای شناختی، تغییر نگرش، ارائۀ‌ راه حل‌های درست و معرفی انسان کامل هستند.

واژگان کلیدی: روان درمانی؛ سلامت روان؛ داستان های قرآنی

.
عنوان مقاله [English]

The Eeffect of Qur’anic Stories on Mental Health (Stories of Sura Al-Kahf as case study)

.

چکیده [English]

Today, the issue of tranquility and mental health as the most significant objective of psychological studies plays a strong role in the field of religious studies. In this regard, psychotherapy with the purpose of arranging the necessary platforms for providing tranquility and mental health uses “storytelling” as an effective tool in the field of education and therapy.

As the Qur’an has beautiful examples of educational and therapeutic stories, thepresent study attempts to investigate the stories of Sura Al-Kahf, including that of the Companions of the Cave, the owner of two gardens and his poor friend, Moses and The wise man and Dhul Gharnayn, in order to explain the role of these stories in providing efficient and effective model to deal with the challenges and mental disorders thus to achieve mental health.

The resultant analysis of these stories shows the above-mentioned stories seek to improve cognitive beliefs, change attitude, and offer right solutions and introduce perfect man.

کلیدواژه‌ها [English]

psychology, psychotherapy, allegory, Quranic stories

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث