تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 30 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

.
نویسندگان: حسین شجاعی ؛ علی ثقفیان

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

کلیدواژه‌ها: مفردات قرآن ؛ زبان عربی ؛ تاریخ ؛ ریشه‌ شناسی.‏

چکیده

ریشه‌شناسی ارتباطی تنگاتنگ با آگاهی از تحولات تاریخی یک زبان دارد، چرا که بعد از این تحولات زبانی، واژگان دستخوش تغییراتی شده که فهم صحیح معانی آن‌ها منوط به شناخت این تحولات خواهد بود. این نکته که در همه‌ زبان‌ ها از جمله زبان عربی نیز وجود دارد، بر گستره‌ی دامنه‌ پژوهش ریشه‌ شناسی واژگان قرآن کریم اثر خواهد گذاشت. از این‌ رو مقاله‌ پیش رو با بهره‌ گیری از روش اسنادی- کتابخانه‌ ای به دنبال بررسی تحولاتی است که به‌ رغم وقوع، در بررسی مفردات قرآنی لحاظ نمی‌شود.

نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که برای ریشه‌ شناسی واژگان قرآن باید به سه دوره تحول زبان عربی‌توجهی ویژه داشت. برخلاف پژوهش‌های حوزه‌ی ریشه‌ شناسی قرآن کریم که صرفاً توجه خود را به ریشه‌ های سامی معطوف ساخته‌اند، در این پژوهش نشان داده خواهد شد که برای ریشه‌ شناسی واژگان قرآن باید به سه دوره تحول زبان عربی، یعنی تحولات زبان عربی، پیش، در حین و بعد از عصر نزول قرآن توجه داشت چرا که در این دوره‌ ها اتفاقاتی همچون حذف برخی حروف الفبا، گسست زبان عربی بعد از ظهور اسلام و انتقال محوریت فرهنگ از حاضره به بادیه و آمیختگی زبان‌ های عربی شمالی و جنوبی در هنگام فتوحات روی‌ داده که ریشه‌ شناسی واژگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توجه به این اتفاقات، دامنه‌ی تاریخی مورد نیاز در یک پژوهش ریشه‌ شناسی را گسترده نموده و باعث دستیابی به نتایجی جامع در حوزه‌ ریشه‌ شناسی واژگان قرآن می‌شود.
.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Awareness of the Historical Changes of the Arabic Language ‎on the Extent of the Study of the Etymology of the Quranic Vocabulary

چکیده [English]

The etymology is closely related to the awareness of the historical changes of a language. The more the domain of further changes is found in one language, the greater the scope of the study of etymology, because in etymology in relation to each change, the vocabulary transforms that they should be aware of. The etymology of the Qur””anic vocabulary follows the same principle.

Therefore, the present paper uses the documentary-library method to describe the important developments that are not considered in the etymology of the Qur””anic words despite the occurrence. The result of this study shows that for the etymology of the Qur””anic words, it was necessary to pay attention to three periods of Arabic language changes.

In the current situation due to the lack of comprehensive works, only the semantic roots of the Qur””anic vocabulary are given attention, whereas in this study it will be shown that for the etymology of the Qur””anic terms, there must be three stages of the transformations of Arabic language, Arabic language developments, before , during and after the Qur””an””s revelation, because during these periods there were events such as the removal of some alphabet, the breakdown of Arabic after the advent of Islam and the transfer of the culture from the Buddhas to the sedentary people and the combination of the northern and southern Arabic languages in the period of wars –Futūḥat- that affects the etymology of vocabulary.

Paying attention to these events extends the range of history required in an etymological study and yields comprehensive results in the field of the etymology of the Quranic vocabulary

کلیدواژه‌ها [English]

Quranic vocabulary, Arabic language, history, etymology

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث