تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 09 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

.
نویسنده: راضیه حجتی زاده

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

زمینه: تحقیق در نقش‌ نماهای گفتمانی یکی از حوزه‌ های مطالعاتی بکر در زمینۀ دانش زبان‌ شناسی است. این واحدها عمدتاً ارزشی کاربردشناختی و فرادستوری دارند؛ یعنی در ساحت متنی و بینافردی نقش‌ هایی را به عهده می‌گیرند. هدف از نوشتار حاضر بررسی نقش‌ های به‌ کار رفته در آیاتی از قرآن کریم است که به‌نحوی به سه حوزه نفس، قلب و روح اختصاص دارد تا از خلال آن روشن شود که نخست، میان موضوع آیات و روابط گفتمانی به‌ کار رفته در آنها چه پیوندی برقرار است و دوم، هریک از این نقش‌ نماها چگونه به بروز نقش و کارکردی آیاتیاری می‌کنند.

روش: این مقاله با رویکرد کاربرد شناختی و با اتکا به روش تحلیل گفتمان صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان معنی آیه و برداشت مخاطب از آن بر پایه ادات گفتمانی به‌ کار رفته در آیه وجود دارد. «فاء» در آیات نفس، هم جنبه استنباطی و هم جهت وجدانی دارد. بدین ترتیب که برای استنباط معنی آیه مخاطب را ناگزیر به استدلال و استنباط می‌کند. «واو» نیز در ساختاردهی و حفظ انسجام معنایی و صوری متن بیشترین تأثیر را دارد. حاصل تحقیق نشان می‌دهد معناشناسی قرآن از گونه معناشناسی پویا است که با استفاده نقش‌نماها به ایجاد حرکت در رویدادهای داستان و نوسازی اطلاعات مخاطب یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها: قرآن؛ نقش‌ نمای گفتمان؛ انسجام؛ نشانه؛ نفس؛ قلب؛ روح

.
عنوان مقاله [English]

The Impact of Discourse Markers “waaw” and “faa” in the Semantic Analysis of the Signs related to Self, Heart and Soul

چکیده [English]

Discourse markers are usually treated as one of the original domains of studies in the field of linguistics whose history dates back to twenty years ago. These units, whether considered as textual connectors or as functional, function more than propositions of a text. They should have pragmatic as well as meta-grammatical values so that they can play many roles in the field of textual & interpersonal relations.

For instance, they are expected to determine the beginning, middle and end of a conversation as well as organize the macro-structure of the text. So, the study of these linguistic elements would be possible solely from a discursive perspective. Revelation is a kind of discourse which has a discursive nature much more than other kinds of it. This text is an interactional phenomenon that stemmed from the exchange of meanings in society. Text is a kind of interaction whose fundamental form appears in dialogue. In a nutshell, text is a language having function.

This article aims to examine the functions which have been used in the signs of Quran related to 3 domains of self, heart and soul, in order to determine what kind of relation is held between the signs and their discursive relations and how these discourse markers can help in forming a united inspirational discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

discourse markers, self, heart, soul

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث