تاریخ گذاری روایت «اذا کانت… امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر من ظهرها»بر مبنای تحلیل اسناد و متن


تاریخ گذاری روایت «اذا کانت… امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر من ظهرها»بر مبنای تحلیل اسناد و متن-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

 

نویسندگان: محمدکاظم رحمان ستایش ؛ معصومه ریعان 

واژگان کلیدی: تاریخ‌ گذاری روایت ؛ حلقه مشترک ؛ تحلیل متن و سند؛ صالح مری ؛ بصره

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژهشی

تاریخ گذاری روایت