تبارشناسی واژه قرآنی صلاه


تبارشناسی واژه قرآنی صلاه-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
17
رایگان

تبارشناسی واژه قرآنی صلاه

نویسندگان: وصال میمندی؛ شکوفه شریفی‌ فر

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ مفردات قرآن؛ زبان‌ شناسی؛ ریشه‌ شناسی؛ واژه صلاه

 

تبارشناسی واژه قرآنی صلاه

تبارشناسی واژه قرآنی صلاه