تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره)


تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره)-در حال بارگذاری
۲۷ دی ۱۳۹۶
PDF
400 K
26
رایگان

تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

نویسندگان: نصرت نیلساز, ناصر کولیوند

سطح مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

در یک نگاه کلی به الفاظی نظیر عمل، فعل و… چنین به نظر می‌ رسد که اختلاف معنایی چندانی بین این الفاظ وجود ندارد. اغلب برخی این الفاظ را به جای یکدیگر استعمال کرده‌اند و آن گونه که پیداست تفاوتی میان آن‌ها قائل نشده‌اند. از طرفی، برخی واژه‌شناسان و مفسران برای الفاظ مذکور تعاریفی ذکر کرده‌اند که بر اختلاف معنایی میان آن‌ها دلالت دارد. در این میان علامه طباطبایی مفسر و حکیم برجستۀ معاصر، بیشترین توجه را به کشف حقیقت معنایی عمل مبذول داشته‌اند. ایشان با استناد به آیات قرآن و روایاتِ دال بر گستره معنایی عمل، حقیقت این واژه را به نحو دقیقی تبیین کرده‌اند. از دیدگاه علامه، عمل هیئتی ملکوتی است که بر نفس مجرد نقش می‌بندد.

کلمات کلیدی: حقیقت عمل، ماهیت عمل، عمل، نفس