بررسی اعتبار روایات تحف العقول


بررسی اعتبار روایات تحف العقول-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی اعتبار روایات تحف العقول 

 

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد ; محمد محسنی دهکلانی ; سید مجتبی حسین نژاد

 

واژگان کلیدی: حرانی; تحف العقول; توثیق متاخران; ارسال; وثوق صدوری; اصول متلقات

 

سال انتشار: ۱۳۹۵ 

سطح مقاله: علمی پژوهشی