تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری


تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری-در حال بارگذاری
۱۴ دی ۱۳۹۶
PDF
600 KB
24
رایگان

عنوان: تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

.

نویسندگان: محمدحسن رستمی؛ سمانه ابریشمی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در آیه ۵۷ سوره یونس، قرآن مجید به «شفاء» توصیف شده است: ﴿شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ﴾. بیشتر عالمان مسلمان، شفای مذکور را روحانی و معنوی تفسیر کرده­اند، اما در این پژوهش با استفاده از قرینه‌های مختلف، درصدد اثبات این نکته هستیم که مفاد آیه عام است و هر نوع شفایی را دربرمی‌گیرد. عمده این قرائن مبتنی بر کشفیات علوم تجربی است که عامل اصلی خطر در بیماری های قلبی-عروقی عروقی را زمینه­ های ذهنی فرد نسبت به عامل فشار و در نتیجه، نوع ارزیابی و برخورد با آن معرفی می­کند؛ همچنان که خداوند نیز با وصف ﴿مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ﴾ پیش از اشاره به خاصیت شفابخشی، پیشگیری از امراض قلبی را با عمل به موعظه ­های قرآن ممکن می­داند که با سه عامل میسر می­گردد: تفکر و تعقل، شناخت صحیح و ایمان به خدا. این مقاله ضمن اثبات فرضیه فوق، نشان می­دهد که تأکید آیه مذکور بر این است که شفای امراض جسمی در گرو شفای امراض روحی است.

کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ شفاء؛ مرض؛ جسم؛ روح؛ قلب