تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن


تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: تحلیل انتقادی «الفرقان الحق» در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن

نویسندگان: محمدهادی امین‌ ناجی؛ محمدحسن زمانی؛ رحمان آغازی

واژگان کلیدی: اعجاز؛ معارضه؛ تحدی؛ الفرقان الحق؛ تناقضات؛ جامعیت؛ وحیانیت؛ انیس شوروش

سطح مقاله: علمی پژوهشی