تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه با بهره‌ گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 12 مهر 1398
دسته بندی:

تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM)؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: حسین خاکپور؛ ابراهیم نوری؛ ملیحه اکبری؛ موضوع: ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه؛ تعداد صفحات: ۲۰؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ موضوعی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: امام رضا | فرقه زیدیه | زیدیه | روابط امام رضا | ارتباطات امام رضا | تحلیل گفتمان روایی پدام

 

عنوان کامل مقاله: تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه با بهره‌گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM)

    

مشخصات مقاله تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه:

عنوان مجله: فرهنگ رضوی؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: حسین خاکپور؛ ابراهیم نوری؛ ملیحه اکبری؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

       

چکیده

ارتباطات امام رضا با فرقه زیدیه

تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه با بهره‌ گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM)

نتیجه گیری:

امام (علیه السلام) در مواجهه با فرقه زیدیه رویکرد جذبی را به شیوه های متفاوت اجرا کرده اند. حتی در یک گفتمان نیز بانوع انتخاب کلمات، فضای گفتاری امام رضا (علیه السلام) قابل تحلیل و برداشت است.

سایر رویکردها با توجه به رویکرد جذبی مورد بهره گیری قرار گرفته بود.

تفکیک مخاطب در نوع رویکرد تأثیر داشت. زمان و مکان اجرای گفتمان، ارتباطهای کلامی و غیر کلامی امام رضا (علیه السلام)، در تشخیص نوع رویکرد کمک کننده بود.

شیوه های اجرای رویکردها، همواره متناسب با شرایط و موقعیت است. گاهی یک رویکرد با صدها شیوه قابل انجام است.

ادغام رویکردها، مبین مراتب اجرایی با چند هدف داشتن مجری از آن رویکرد است.

تحلیل گفتمان در رویکردشناسی ارتباطی، نقش تعیین کننده و شاخصی را ایفا می کند. مؤلفه گیری از شخصیتها و عناصر گفتمان، تأییدی بر صخت رویکردشناسی خواهد بود.

الگوبرداری از ارتباطات امام رضا (علیه السلام) در این مدل، با تمرکز بر رویکردشناسی ایشان، فهم چرایی و چگونگی عمل به رفتار ایشان (علیه السلام) را فراهم می سازد.

 

مقالات مرتبط با موضوع فرقه زیدیه (برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

نقش زیدیه و خلفای عباسی در جعل و تحریف احادیث مهدویت

 

واژگان پرتکرار مقاله:

امام رضا؛ فرقه زیدیه ؛ جریان زیدیه؛ روش تحلیل گفتمان روایی پدام؛ روابط امام رضا؛ ارتباطات امام رضا؛ شیعه؛ فرقه های شیعه؛ زیدی مذهب

 

انتهای پیام مقاله: تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه با بهره‌ گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث