تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح» | دانلود مقالات علوم قرآنی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 17 آبان 1397
دسته بندی:

تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

.

چکیده

نویسندگان منابع دانش ‌لغت معنای فتح به تخفیف و فتَّح به تشدید را دو گونه بیان کرده‌اند: برخی «فتح» و «فتَّح» را مترادف دانسته‌اند؛ اما عده‌ای از لغت‌ پژوهان در معاجم لغوی فَتح و فـتَّح را از نظر معنا متفاوت دانسته‌اند. بازتاب این اختلاف در بیان معنای فتح به تخفیف و تشدید در اختلاف قرائت قرآن مشاهده می‌شود. برخی قاریان در قرائت خود ماده «فتح» و «فتَّح» را به یک معنا دانسته‌اند؛ بنابراین در بیشتر آیات قرآن فعل فتح را بدون تشدید قرائت کرده‌اند. برخلاف بیشتر قراء، ابن‌ عامر از قاریان هفتگانه یکی از مبانی قرائی خود را تفاوت معنایی این دو واژه دانسته و معتقد است فعل فتَّح به تشدید برخلاف فَتح به تخفیف بر تکثیر و تکرار دلالت دارد. به‌همین‌سبب در تمام نمونه‌ها که کلمه‌ پس از فعل فتح جمع است، فعل را به تشدید خوانده است.

در این نوشتار کوشش شده است بازتاب آرا لغت‌ پژوهان بر قرائت قرآن کریم یا بالعکس و اثبات وحیانی‌ نبودن قرائت‌های هفتگانه ماده فتح در لغت با روش توصیفی‌تحلیل زبان شناختی بررسی شود. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می‌دهد تحلیل اختلاف قرائت در آیات مشابه این نظریه را تقویت و تأیید می‌کند که قراء در اختیار قرائت خود تنها به نقل متکی نبوده‌اند و در برخی نمونه‌ها اجتهاداتی داشته‌اند و گاهی اختلاف قرائت بر آرا لغت‌ پژوهان اثر داشته است. همچنین تحلیل قرائت قاری در آیات مشابه نادرستی برخی از اظهارات و توجیهات قرائی صاحبان منابع احتجاج قرائات را تأیید می‌کند؛ همان‌گونه که بر نادرستی برخی استنادات صاحبان معاجم لغوی صحه می‌گذارد که به دلیل توجه‌ نکردن به اختلاف قرائت به وجود آمده است.

واژگان کلیدی: قرآن؛ تحلیل زبان شناختی ؛ فتح؛ فتَّح؛ اختلاف قرائت

.

مشخصات مقاله تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده فَتَحَ و فتَّح:

موضوع مقاله: اختلاف قرائت

مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

نویسندگان مقاله تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده فَتَحَ و فتَّح:

روح اله نصیری؛ استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

زهرا قاسم نژاد؛ استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز

.

مقالات مرتبط با موضوع تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت:

تحلیل زبان‌ شناختی واژه های «حمد» و «شکر» در آیات قرآن کریم بر پایه الگوی ارتباطی یاکوبسن و رده‌ بندی کولماس

.اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

طبری و اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی

ارتباط اختلاف قرائات با تحریف قرآن

.

برچسبها و عناوین مشابه با موضوع تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده فَتَحَ و فتَّح:

تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائات در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح», بررسی زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده فَتَحَ و فتَّح, تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائات در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح», بررسی زبان شناسی اختلاف قرائات, بررسی زبان‌شناختی «فَتَح» و «فَتَّح» در قرائات, زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده‌های «فَتَحَ» و «فتَّح»

 

_______

مقاله: تحلیل زبان شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

 معارف نت پایگاه دانلود مقالات علوم قرآنی ؛ مقالات الهیات و معارف اسلامی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث