تحلیل ساختاری متن سوره الحاقه


تحلیل ساختاری متن سوره الحاقه-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: تحلیل ساختاری متن سوره الحاقه

نویسندگان: نرگس انصاری؛ اعظم شمس‌ الدینی

واژگان کلیدی: قرآن؛ ساختارگرایی؛ تحلیل موسیقایی؛ تحلیل واژگانی؛ تحلیل نحوی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 برچسب ها: