تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض ‏

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1396
دسته بندی:

تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض

تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت

نویسنده: میثم مطیعی

.

چکیده

مسأله اهانت به اولیاء الهی و تکرار چندین باره این امر یکی از مسائل مبتلا به کنونی جوامع اسلامی است. متن حاضر تلاش می‌کند تا با بررسی احادیث و روایات تاریخی، روش معصومان(ع) در مقابله با اهانت‌ها را بیان کند. از جمله مواردی که در احادیث و روایات تاریخی فراوان مشاهده می‌شود، آن است که اولیاء دین بین اهانت‌کنندگان نادان از یک سو و اهانت‌کنندگان مغرض از سوی دیگر تمییز قائل می‌شده‌اند و با این دو دسته به یک شیوه رفتار نمی‌کرده‌اند.

بررسی احادیث معصومان(ع) و روایات تاریخی نشان می‌دهد که هماره در برخورد با نادان، گذشت و حلم و برخورد کریمانه را برمی‌گزیدند و خود را قولا و فعلا به این افراد جاهل اما بی‌غرض معرفی می‌کرده‌اند و در مورد افراد مغرض اگر شرایط مهیا بود، حکم الهی را در مورد آنها اجرا می‌نمودند؛ اما اگر شرایط فراهم نبود با سکوت و صبر از کنار آن می‌گذشتند و اجرای حکم الهی و برخورد با اهانت کننده را در صورت لزوم به شرایط آتی موکول می‌کردند

واژگان کلیدی: اهانت به اولیاء الهی؛ سیره معصومان(ع)؛ مقابله با توهین؛ تمییز نادان و مغرض.‏

تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت

سطح مقاله: علمی پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Distinction of Ignorant from Self-Interested in Sireh ‎Masuman in Encounter to Desecration

چکیده [English]

This article, in two separate parts is dedicated to review the history of desecration in hadith and history, and Sireh Masuman in encounter to desecration. Hence it tries to show that always there was a group of dissidents who endeavors to stop the Invitation to the right by using desecration against masuman and their Teachings. By reflection on the sireh masuman we can find the way of their encounter to these desecrations.

This sireh can be our guide in finding the due way of encounter to desecration and avoiding any retaliation approach, which is one of the targets of that group of dissidents. In addition, this sireh can be our guide in making a Distinction between Ignorant dissidents from self-interested ones. The sireh masuman teaches us that we should be aware of this distinction and any of these groups should be treated as a separate one

کلیدواژه‌ها [English]

Desecration, Sireh Masuman, encounter to desecration, Distinction of ‎Ignorant from self-interested

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث