تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او


تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او-در حال بارگذاری
۱۳ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او

تحلیل شخصیت معاویه

نویسندگان: نرگس سادات مبلغ ؛ مصطفی دلشاد تهرانی

.

چکیده

شخصیت معاویه به عنوان یکی از خلفای مسلمانان در منابع تاریخی دارای دو وجه متفاوت است. در وجهی او حاکمی با تدبیر است که مردمان به اختیار پذیرفتار و فرمانبردار اویند و در وجه دیگر پادشاهی تجمل گراست که با بی‌تدبیری خود مردمان را به هلاکت کشانده است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که شخصیت واقعی او در مقام یک حاکم به چه شکل بوده است.

برای دستیابی به پاسخ این سوال گزارشهای تاریخی منابع اولیه با یکدیگر مقایسه شده که با بررسی آنها می‌توان چنین استنباط کرد که معاویه فردی حیله‌گر بوده که مردمان را با فریبکاری به اطاعت کورکورانه خود کشانده و آنان را از سعادت و اصلاح دور کرده است. بویژه که با مقایسه عملکرد وی با شروط مدیریتی ـ که از نهج البلاغه گرفته شده است ـ می‌توان به این نتیجه رسید که او هیچ یک از شروط لازم برای مدیریت را نداشته و در واقع شایسته حکومت بر مردم نبوده است.

واژگان کلیدی: گزارشهای تاریخ؛ تحلیل شخصیت؛ شروط زمامداری؛ حکومت و مدیریت

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی