تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی‌ – پژوهشی النهج طی سال های ۱۳۹۴ -۱۳۸۹

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1396
دسته بندی:

تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی‌ – پژوهشی النهج طی سال های ۱۳۹۴ -۱۳۸۹

 تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی‌

نویسندگان: مریم قبادی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ زهره میرحسینی

.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل محتوای مقالات موجود در شماره‌های ۳۰ تا ۴۵ فصل‌نامه النهج می‌باشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است. یافته ها نشان داد که مقالات به نسبت بالایی دارای شباهت موضوعی و محتوایی هستند و بیش‌ترین پوشش موضوعی به موضوع الهیات اختصاص دارد. بیش‌ترین مقاله‌ها دارای ساخت تحلیلی و دارای موضوع‌بندی علوم انسانی بوده بیشترین استنادهای ابراز شده در مقاله‌های مورد بررسی(۶/۷۱ درصد) به محققان و پژوهشگران علمی‌است. مخاطب (۶/ درصد ۵۱) مقالات عموم افراد جامعه و مخاطب (۹/۳۰ درصد) از مقالات مدیران و مسئولان حکومتی هستند.

بیشترین روش تحقیق (۶/۸۷ درصد) مقالات روش سندی و هدف (۰/۶۰ درصد) مقالات بنیادی بوده و (۴/۷۹درصد) نویسندگان مقالات مرد و (۶/۲۰ درصد) نویسندگان مقالات زن هستند.بیشترین مرتبه علمی‌نویسندگان در مقاله‌های مورد بررسی عبارت است از؛ «استاد درصد۵/۲۶»، «دانشجوی دکتری درصد۴/۱۹» و «استادیار درصد۸/۱۸».(۵/۷۲ درصد) مقالات بین رشته‌ای و (درصد۸/۷۵ درصد) مقالات دارای منابع ردیف اول هستند از ۲۶۳۵ استناد در مقاله‌ های مورد بررسی استناد به کتاب، (۶/۳۴ درصد) استناد به مقاله، (۳/۱۷ درصد) استناد به پایان‌نامه و (۲/۰ درصد) استناد به سایت هست.

واژگان کلیدی: تحلیل محتوا؛ مقالات فصلنامه النهج؛ فصلنامه النهج؛ نهج البلاغه

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث