تحلیل چگونگی نظم قرآن در سطح معنا- بنیاد خرد با رویکرد زبان شناسی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: تحلیل چگونگی نظم قرآن در سطح معنا- بنیاد خرد با رویکرد زبان شناسی

.
نویسندگان: علی شریفی ؛ سروش شهریاری نسب ؛ عیسی علیزاده منامن ؛ فرزاد دهقانی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

نوشتار پیش‏ رو رویکرد جدیدی به ساختار قرآن است که به بررسی مسئله انتظام متنی قرآن با رویکرد زبان شناسی می‌پردازد. با الگو قرار دادن مطالعات زبان‌شناسی متن، ابعاد تازه‌ای از این انتظام مشخص می‌شود. منظور از «انتظام» در این جستار، صرف بررسی تناسب معنایی از نظر قدما نیست، بلکه به نظام چیدمانی و ساختار آوایی قرآن توجه دارد. روش مورد اتخاذ در این پژوهش، منجر به تقسیم آیات به دو سطح خرد و کلان شده‌است. بعد از اعتبارسنجی روش‌های کشف نظم درونی با متن‌کاوی، سبک اصالت بخشیدن به ساختار کنونی، چینش درون‌ سوره‌ ای و تحلیل ذره‌ نگر و نیز خارج کردن برساخت‌هایی از بطن سوره و تحلیل آن‌ها انتخاب گردید.

در سطح معنا‌ـ بنیادِ خرد، مسائلی چون ایجاد انتظام معنایی از طریق ارائه کلیشه‌ های خاص (در سطح واژگانی و ترکیبی)، تکرار عینی کلیشه‌های مستقل، ایجاد انتظام معنایی با محویت یک موضوع، ایجاد انتظام معنایی از طریق تکرار یک عبارت (با بررسی تکرارهای سریع و مغموض، تکرار واژگان با ریشه صرفی و حذف، کاهش و اضافه شدن در عبارات قرآنی) بررسی گردید. با تحلیل بافت‌های مجزا و نیز با محور قرار دادن معنا در کنار ساختار، منتج به وحدت رویه در بافت قرآن شده‌است. این به ارتباط بسیار پیچیده، ولی حقیقی منتج است که در واحدهای قرآنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: نظم القرآن؛ متن‌ پژوهی قرآن؛ زبان شناسی قرآن؛ انتظام در سطح خرد؛ معنابنیاد

 

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Howness of the Order in the Quran at the Level of Meaning-oriented Wisdom via a Linguistic Approach

چکیده [English]

Analyzing the issue of textual order in the Quran with a linguistic approach underlies a whole new inquiry into the structure of the Quran which sets linguistic text studies as its model to uncover a new dimension of this order. By order, the present study means not merely an investigation of semantic decorum in the classical sense of the term but the structural and phonetic structure of the Quran.

The methodology adopted in this research divides the verses into micro and macro levels. After validating the methods of discovering the inner order through textual analysis, the style of authenticating the current structure, ordering inside a chapter and parsing analysis as well as extracting the structures of the verses and analyzing them were selected.

At the level of meaning-oriented wisdom, issues such as creating semantic order through the presentation of specific clichés (at lexical and compositional levels), objective repetition of independent clichés, creating semantic order by focusing on a subject, creating semantic order by repeating a phrase (reviewing quick and easy repetitions, repetition of words with derivations and omissions, and reduction and addition in Quranic phrases) were investigated.

By analyzing separate structures and giving a special attention to meaning alongside structure, it is possible to unravel the unity of the procedure in the text of the Quran pointing to complex and at the same time true relations among the Quranic units. It can be concluded that the order of the Quran lies in the innovative subtleties of structure and meaning at the time of revelation. The present study uses a descriptive-analytic methodology and is conducted via extensive literature review.

کلیدواژه‌ها [English]

Order of the day, Textual analysis of the Quran, Linguistic analysis of the Quran, Order at the level of wisdom, Meaning-oriented

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث