تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 19 مهر 1398
دسته بندی:

تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی ؛ بررسی موردی سوره نوح؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: حسین ترکمانی؛ مجتبی شکوری؛ مازیار مهیمنی؛ موضوع: تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری؛ تعداد صفحات: ۳۲؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ موضوعی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: سوره‌ شناسی ساختاری | روایت‌ شناسی | سوره نوح

 

عنوان کامل مقاله: تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی ؛ بررسی موردی سوره نوح

    

مشخصات مقاله تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری:

عنوان مجله: دوفصلنامه کتاب قیم؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: حسین ترکمانی؛ مجتبی شکوری؛ مازیار مهیمنی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

       

چکیده

سوره‌ شناسی ساختاری روایت‌ شناسی

تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی ؛ بررسی موردی سوره نوح

نتیجه گیری:

به کار گیری مدل پیشفرض برای تحلیل سوره نوح نشان داد که این مدل، مدل مناسبی برای تحلیل سوره های داستانی قرآن است. چرا که از یک سو به مباحث مهم در لایه مفاهیم سوره پرداخته و با دسته بندی مناسب آنها، راه برای شناسایی سلسله مراتبی مضامین قرآنی می گشاید و از سوی دیگر، به ساختار سوره در لایه های دیگر توجه نموده و با بررسی مولفه هایی چون تداوم و بسامد، نحوه ارائه مفاهیم فوق الذکر و منطق توالی این مفاهیم را بررسی می کند.

همچنین پرداختن به مبحث مهم زمان در سوره های قرآنی، یکی از نقاط برجستگی این مدل است. چرا که تحلیل سوره بدون عنایت به مسئله زمان و فاصله زمانی، از دقت برداشت مفاهیم و کارایی نتایج تفسیری برای نسلهای متأخر می کاهد.

شناسایی مختصات گوینده مستتر هر سوره و صفاتی که از خداوند متعال در هر سوره منعکس شده است، از نقاط تمایز و نوآوری این مدل محسوب می شود. 

 

مقالات مرتبط با موضوع سوره‌ شناسی ساختاری ؛ روایت‌ شناسی ؛ سوره نوح(برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

عناصر انسجام متنی در سوره نوح

جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم

چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات

خوشه‌ بندی سوره‌ های قرآن با تکنیک‌ های داده‌ کاوی

نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌ بخش سوره‌ های قرآن

بررسی عنصر زمان از منظر روایت شناسی در طرح قصص سوره کهف

تحلیل چگونگی نظم قرآن در سطح معنا- بنیاد خرد با رویکرد زبان شناسی

تحلیل روایت‌ شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر با تطبیق بر تفاسیر المیزان علامه طباطبایی و فی ظلال القرآن سید قطب

 

واژگان پرتکرار مقاله:

سوره‌ شناسی ساختاری؛ روایت‌ شناسی؛ سوره نوح؛ تفسیر ساختاری قرآن؛ وحدت موضوعی سوره های قرآن؛ شباهت موضوعی سوره‌ ها؛ ارتباط موضوعی آیات و سور

 

انتهای پیام مقاله: تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی؛ بررسی موردی سوره نوح

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث