راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی


راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی-در حال بارگذاری
۲۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

نویسندگان: مجتبی نوروزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ سیده فاطمه شاهمردادی

واژگان کلیدی: امام رضا (ع)؛ سخنان و سیره رضوی ؛ محیط تربیتی ؛ فضای مجازی ؛ تربیت دینی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات اصلی:

مفهوم شناسی تربیت 

نقش حیاتی محیط در تربیت

چالش ها تربیت دینی در فَضای مَجازی و رسانه ای

ویژگی های چالش برانگیز فَضایِ مَجازی

۱ در خطر بودن حریم خصوصی

۲ هویت دروغین

۳ نابودکننده اخلاق اسلامی

۴ ترویج فرهنگ برهنگی

راهکارهای تربیت دینی در فضایِ مَجازی :

۱ فرهنگ سازی استفاده بهینه و درست از امکانات فَضای مجازی

۲ آشنا کردن متولیان تربیت با فَضای مجازی

۳ تولید و توسعه تولیدات فرهنگی متناسب با دین 

۴ نظارت و همراهی با فرزندان

۵ ترغیب به استفاده کمتر از فضای مَجازی و ایجاد جایگزین

۶ تقویت عقاید و باورهای دینی

۷ بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران

۸ بهره گیری از اصول تربیت اسلامی

 

تربیت دینی - فضای مجازی - معارف نت