روش‌ های آموزشی در سیره رضوی و دلالت‌ های آن برای تربیت عقلانی در دانشگاه فرهنگیان


روش‌ های آموزشی در سیره رضوی و دلالت‌ های آن برای تربیت عقلانی در دانشگاه فرهنگیان-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

نویسندگان: سیده محدثه دهقان سرخ آبادی ؛ انسی کرامتی

 

واژگان کلیدی: روش آموزشی ؛ تربیت عقلانی ؛ سیره رضوی ؛ دانشگاه فرهنگیان

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهمترین موضوعات طرح شده در مقاله:

روش تحقیق

مفهوم شناسی عقل

جایگاه تربیت عقلانی در سیره رضوی: حجت باطنی ؛ هدیه الهی ؛ برترین عبادت ؛ بهترین دوست ؛ عامل دوستی

خردپروری و اهمیت آن در دانشگاه فرهنگیان

نقش استادان در آموزش اندیشیدن به دانشجو- معلمان با توجه به سیره رضوی: آموزش انفرادی ؛ بحث گروهی: تعامل مثبت، حس مسئولیت فردی و گروهی ، تعامل چهره به چهره ، ارزیابی کار گروهی ؛ پرسش و پاسخ ؛ مناظره ؛ عبرت آموزی

 

تربیت عقلانی - دانشگاه فرهنگیان