ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم


ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم-در حال بارگذاری
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
200 K
784 بازدید
۳۰۰۰ تومان
خرید

ترویج تفاهم مذهبی

عنوان فارسی مقاله: ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم

 

عنوان لاتین:

Promoting Interreligious Understanding through the Holy Quran

زبان: لاتین- انگلیسی

نوع مقاله: ISI

سال انتشار: ۲۰۱۵

ترویج تفاهم مذهبی

ترویج تفاهم مذهبی