تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع) در نامه حضرت به عبدالعظیم حسنی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1396
دسته بندی:

تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع) با تاکید بر نامه حضرت به عبدالعظیم حسنی (ع) ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۵؛ تعداد صفحات: ۳۹؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: تعاملات اجتماعی مطلوب | امام رضا(ع) | عبدالعظیم حسنی (ع)

 

عنوان کامل مقاله: تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع) با تاکید بر نامه حضرت به عبدالعظیم حسنی (ع)

    

مشخصات مقاله تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع):

عنوان مجله: فرهنگ رضوی؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: علی سروری مجد؛ موضوع مقاله: تعاملات اجتماعی مطلوب؛ سال انتشار: ۱۳۹۵

       

چکیده

تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا عبدالعظیم حسنی

تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع) در نامه حضرت به عبدالعظیم حسنی

 

مقدمه

زندگی در دنیای پر مخاطره امروز آن هم با پیچیدگی ها و گسترش روزافزون آن، نیازمند پناهگاه امن و مطمئنی است که انسان را به بهترین راه و روشن ترین افق رهنمون شود. آموزه های قرآن و سیره اهل بیت (ع) چون مصدر وحیانی دارد و با عقل و فطرت بشر سازگارست، از هرگونه خطا و کاستی مصون است و با نیازهای بشر هماهنگی دارد.

این مقاله در صدد پاسخ گویی به این دغدغه است که قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) به ویژه تعالیم رضوی(ع) چه راههایی را برای زندگی بهتر و تعاملات اجتماعی شایسته تر معرفی می کند؟ در این باره صاحبان کتب روایی ارزشمندی به جمع آوری و دسته بندی روایات اخلاقی امام رضا(ع) مبادرت ورزیده اند.

کتاب مجموعه مقالات مطالعات خانواده در سیره رضوی از منشورات بنیاد امام رضا(ع) به نکات مهمی درباره ازدواج موفق، شیوه همسرداری و تربیت کودک در سیره رضوی پرداخته است. نوآوری این پژوهش شناسایی و تحلیل مؤلفه های اصلی در تعاملات اجتماعی است که این مولفه ها در قرآن و فرهنگ رضوی بررسی کرده است.

 

موضوعات محوری مقاله:

تعاملات اجتماعی مطلوب : سلام و تحیت ؛ راستگویی ؛ امانتداری ؛ سکوت و خویشتنداری در سخن ؛ ترک جدال ؛ احسان ؛ محبت ، به دیدار یکدیگر رفتن؛ همدلی ؛ پرهیز از تفرقه

 

مقالات مرتبط با موضوع:

سیره فردی و اجتماعی امام رضا (ع) با تطبیق بر آیات قرآن

تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا (ع)

سبک تعامل امام علی (ع) با اقلیت‌ های مذهبی

 

انتهای پیام مقاله: تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا (ع) در نامه حضرت به عبدالعظیم حسنی

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث