تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 آبان 1397
دسته بندی:

تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم.

معارف نت : تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم.

تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

مشخصات مقاله تغییر معنایی واژه‌ها در قرآن کریم:

موضوع مقاله: معناشناسی ؛ رده مجله: مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ نویسنده: قاسم بستانی

.

مهمترین مباحث مقاله

تغییر معنایی واژگان از جمله مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه زبان شناسی و علوم قرآنی می‌باشد. این پژوهش کوشیده است با طرح مباحثی همچون  علل و عوامل تغییر معنایی، انواع و اقسام تغییر معنایی، نتایج و آثار تغییر معنایی، تغییرات معنایی واژه‌ها در قرآن، ماهیت و چیستی تغییر معنایی در قرآن و ذکر نمونه‌هایی از تغییرات معنایی واژگان قرآن این موضوع را  از ابعاد و زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در بخش نمونه‌ها، تغییر معنایی واژگانی همچون: الله، الاحد و الواحد، الصمد، الجبار، سبحان، التسبیح(ذکر، تنزیه، تعجب)، الشریعه، الرب، الصلاه، الجنه و الفردوس مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس یافته‌های این پژوهش، تغییر معنایی در الفاظ قرآن، سبب می‌شود که انتقال مفاهیم به مخاطبان می‌شود. و برخی واژگان قرآن از جمله: صلاه و احد تغییر معنایی داشته‌اند. البته در این بین، بسیاری از واژه‌های قرآن، یا همان معنای جاهلی خود را حفظ نموده یا در کنار معانی جدید، به‌ کار رفته‌اند که واژگانی از جمله: الرب و الفردوس جزء این دسته هستند.

بخشی از مقدمه:

بررسی زبان قرآن در ابعاد مختلف آن، از دیربازیکی از دغدغه‌های دانشمندان مسلمان بوده‌است؛ بررسی اعراب کلمات قرآنی و توجیه آن‌ها، بررسی معانی لغوی و مجازی مفردات قرآنی و ریشه یابی آن‌ها، سابقه‌ای به قدمت ظهور قرآن دارد. در کنار این بررسی‌ها، امّا در گستره‌ای کمتر، بررسی مسیر تغییرات معنایی الفاظ قرآنی نسبت به دوره ماقبل خود، یعنی دوران جاهلیت و به اصطلاح تغییر معنایی می‌باشد.

مقالات مشابه با موضوع تغییر معنایی واژه‌های قرآن

تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی

کاربرد تحلیل‌های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآن

_________

 معارف نت پایگاه اینترنتی دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

عناوین مرتبط با موضوع:

تحول معنایی واژگان در قرآن، تغییر معنایی الفاظ در قرآن، بررسی تغییر معنایی واژگان در شعر جاهلی و قرآن کریم، بررسی نظریه قطعی بودن وقوع تغییرات معنایی واژگان در قرآن، انواع و اقسام تغییرات معنایی واژگان در قرآن. تغییر معناییکی در اشعار جاهلی و زبان عربی، ارزیابی نظریه تغییر و تحول معنایی واژگان در زبان قرآن.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث