نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان


نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان-در حال بارگذاری
۲۱ فروردین ۱۳۹۸
PDF
300 KB
25 صفحه
رایگان

تفسیر آیات مربوط به منافقان

.

عنوان مقاله: نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان

.

مشخصات مقاله نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۵؛ نویسندگان: مرضیه دیانی؛ اعظم پرچم. موضوع محوری: آیات مربوط به منافقان؛ رویکرد مقاله: زبان قرآن – علوم قرآنی.

_

واژگان کلیدی: تفسیر قرآن؛ بافت موقعیتی؛ بافت پیرامونی؛ بافت زبانی؛ منافقان

  .

دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث | بازگشت به صفحه اصلی: معارف نت

.

برچسبها و عناوین مشابه با موضوع نقش بافت پیرامونی و موقعیتی در تفسیر آیات مربوط به منافقان:

  • نقش بافت برون متنی و موقعیتی در تفسیر آیات قرآن

  • بافت موقعیتی و پیرامونی آیات قرآن در مورد منافقان

  • نقش بافت پیرامونی و موقعیتی در تفسیر قرآن
  • نشانه های فرهنگی منافقان از منظر قرآن
  • صفات اعتقادی منافقان از منظر قرآن
  • ویژگی های منافق از دیدگاه قرآن
  • اهداف منافقان از دیدگاه قرآن
  • نشانه های منافق از دیدگاه قرآن
  • ویژگی های های منافقین در قرآن
  • نشانه های نفاق از منظر قرآن

 

دانلود رایگان مقاله: نقش بافت پیرامونی و موقعیتی در تفسیر آیات مربوط به منافقان