جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات ۱۰۴، ۱۱۴، ۲۷۵ سوره بقره)


جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات ۱۰۴، ۱۱۴، ۲۷۵ سوره بقره)-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
19
رایگان

عنوان مقاله: جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات ۱۰۴، ۱۱۴، ۲۷۵ سوره بقره)

نویسندگان: بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ نجمه رنجبری

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: تفسیر ساختاری؛ غرض سوره؛ سیاق؛ سوره بقره؛ یهود

 

تفسیر ساختاری

تفسیر ساختاری