بازخوانی تاویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین 


بازخوانی تاویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین -در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: بازخوانی تأویل های اهل بیت (ع) در روایات تفسیر نورالثقلین 

 

نویسندگان: معصومه خاتمی ; نهله غروی نائینی ; نصرت نیل‌ ساز ; کاوس روحی برندق

 

واژگان کلیدی: تفسیر نورالثقلین ; روایات تاویلی; اهل‌بیت (ع)

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

تفسیر نور الثقلین - معارف نت