تقطیع روایات در وسائل الشیعه


تقطیع روایات در وسائل الشیعه-در حال بارگذاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: تقطیع روایات در وسائل الشیعه

 

تقطیع روایات در وسائل الشیعه - معارف نت

مجید معارف ؛ محمدحسین بهرامی ؛ محمد قندهاری

 

تقطیع روایات در وسائل الشیعه - معارف نت

تقطیع حدیث؛ آسیب‌ شناسی فهم احادیث؛ وسائل الشیعه؛ حر عاملی؛ جامع احادیث الشیعه .

 

تقطیع روایات در وسائل الشیعه - معارف نت

تقطیع روایات در وسائل الشیعه

ویژگی تقطیع وسائل الشیعه : کثرت تقطیع ؛ انگیزه های مولف وسائل الشیعه از تقطیع روایات ؛ اشاره به محل تقطیع .

اختلاف نظر علما در ارزیابی تقطیع های وسائل الشیعه .

بررسی موردی تقطیع های نادرست .

نگارش « جامع احادیث الشیعه » تلاشی برای رفع نقیصه تقطیع در وسائل الشیعه .

بررسی تطبیقی تقطیع های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشییعه : روایات طولانی ؛ روایات مشتمل بر اسباب صدور و مطالب غیر فقهی ؛ روایات مشتمل بر چند حکم شرعی .

ارزیابی شیوه تقطیع در دو کتاب