تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره

.

نویسندگان: فرزانه بیات ؛ مهدی جلالی ؛ عباس اسماعیلی زاده

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

قرآن کریم موضوع امامت حضرت ابراهیم (ع) را در آیه ۱۲۳ سوره بقره مطرح کرده است، که به علت اهمیت این موضوع، مناسبت آن با سوره بقره بررسی شده است. مقاله پیش رو ضمن تاریخ‌گذاری سوره بقره، با بهره‌گیری از گزاره‌های درون‌ متنی شامل سیاق، غرض آیات و محورها، موضوعات مشابه با سوره قبلی، و گزاره‌های برون‌ متنی شامل گزارش‌های سیره، روایات ترتیب نزول و اسباب نزول، مقطع زمانی نزول آن را در ابتدای ورود پیامبر به مدینه (قبل از جنگ بدر) که دوران تشکیل حکومت اسلامی و استقبال مردم از دین اسلام بود، به‌دست آورده است. و در ادامه با بررسی امامت حضرت ابراهیم (ع) و تشریح مناسبت آن با شرایط و مقتضیات تاریخی زمان نزول سوره بقره، در نهایت به این نتیجه رسیده است که جهت این آیات، پایه‌ گذاری اسلام به دست حضرت ابراهیم (ع) می‌باشد که به جاودانه شدن دین اسلام منتهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: فضای نزول/ سوره بقره/ تاریخ‌ گذاری/ تناسب/ امامت حضرت ابراهیم (ع)

.

عنوان مقاله [English]

Proportion of the Verse on the Imamate of Prophet Abraham (A.S.) in Sūrat al-Baqara to the Revelation Ambience of the Sūra

چکیده [English]

The Holy Qur’an has brought up the Imamate of Prophet Abraham (A.S.) in verse 123 of Sūrat al-Baqara; so, due to the importance of this issue, its proportion to Sūrat al-Baqara is examined here. While dating Sūrat al-Baqara, the present article, with the use of the intra-textual propositions including context, purpose of the verses and topics, subjects similar to previous sūra, and the extra-textual propositions including sīra reports, the traditions about the order of Revelation, and occasion of Revelation, has found out its time of Revelation in the beginning of the Prophet’s (S.A.W.) arrival in Medina (prior to the Battle of Badr), which was the period of the establishment of the Islamic rule and people’s welcoming Islam.

Further on, by studying the Imamate of prophet Abraham (A.S.) and explaining its proportion to the historical circumstances and exigencies of the time of Revelation of Sūrat al-Baqara, it has finally concluded that these verses have been directed toward laying the foundation of Islam by prophet Abraham (A.S.), which would result in the eternalization of Islam as a religion.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث