توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد


توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد-در حال بارگذاری
۱۳ دی ۱۳۹۶
PDF
700 KB
24
رایگان

عنوان مقاله: توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد

.

نویسندگان: هادی نصیری؛ محمدعلی صالحی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

رساله توحید مفضل، یکی از میراث‌های حدیثی شیعه است که به عنوان املای امام صادق (ع) به مفضل بن عمر جعفی شناخته می‌شود. در نوشتار حاضر، این کتاب از حیث متن بررسی شده است تا میزان اعتبار آن از حیث درستی یا نادرستی انتساب آن به امام صادق علیه السلام ارزیابی شود. در صحت انتساب به شواهدی چون شهرت و مقبولیت انعکاس‌ یافته در نسخه‌های فراوان و شرح‌ها و ترجمه‌ های متعدد، استناد شده است. سپس برای سنجش اصالت این رساله از نقد متن بهره گرفته شده است تا به مدد شیوه‌ های مختلف نقد از جمله نقد برون‌ متنی و درون‌ متنی، به حقیقت نزدیک‌تر شویم. وجود مشابهت‌های فراوان میان این رساله با آثار دیگر، به تشکیک در انتساب این رساله به امام صادق (ع) می‌انجامد.

واژگان کلیدی: رساله توحید مفضل، مفضل بن عمر، نقد برون متنی، نقد درون متنی