خداباوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق


خداباوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق-در حال بارگذاری
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
PDF
200 K
23
رایگان

عنوان مقاله: خداباوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق

 

نویسنده: دکتر سیدحسن حسینی

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

واژگان کلیدی: علامه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، خداباوری ، تکامل داروینی

تکامل داروینی

چکیده

در این مقاله، دیدگاه علامه طباطبایی بر اساس تفسیر المیزان در خصوص تکامل داروینی تبیین شده است براساس آنچه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته است، وی را باید در دسته ضد سازگارگرایان مطلق (تکامل‌داروینی و خداباوری) جای داد. تفسیر آیات مرتبط به آفرینش انسان ، و همچنین غایت مندی نظام هستی ، امکان هرگونه سازگارگرایی میان این دو مقوله را بسته است.