امام رضا‌ (ع) و جاعلان حدیث (بررسی بسترهای وضع حدیث و موضع‌ گیری‌ های آن حضرت در قبال این مسئله)


امام رضا‌ (ع) و جاعلان حدیث (بررسی بسترهای وضع حدیث و موضع‌ گیری‌ های آن حضرت در قبال این مسئله)-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

نویسنده / نویسندگان: مهدی اکبرنژاد

 

واژگان کلیدی: امام رضا‌ (ع) ؛ بنی عباس ؛ وضع‌ حدیث ؛ پالایش حدیث

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مباحث محوری مقاله:

واژه شناسی کلمه وضع

۱علل پیدایش بسترهای وضع حدیث در دوران امام رضا (ع) :
الف) پیدایش جریانان کلامی مختلف: ۱ جبرگرایان و مشبهه ۲ مجسمه ۳ واقفیه

ب) غلو ج) مخالفت با امامان (ع) و بدخواهی با آنان د) قدرت طلبی بنی عباس ه) باورهای غلط درباره عصمت انبیا و) دنیاگرایی

۲ شیوه های برخورد امام رضا (ع) با وضع و واضعان احادیث :

الف) تبیین معیارهای احادیث معتبر و قابل قبول

ب) توصیه با اصحاب برای اخد و روایت حدیث از منبع معتبر

ج) عرضه روایات بر امام (ع) و پالایش احادیث

د) برخورد تند با جاعلان حدیث

جاعلان حدیث - بسترهای وضع حدیث