مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم


مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم-در حال بارگذاری
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
PDF
300 KB
35 صفحه
رایگان

مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ مبانی و روش اثبات آن؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

.

عنوان مقاله: مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم

.

مشخصات مقاله مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۳۵؛ نویسندگان: سید علی اصغر حسینی محمدآباد؛ محمدحسن رستمی؛ ابوالفضل غفاری. موضوع محوری: جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی؛ رویکرد مقاله: علوم و معارف قرآن و حدیث – تعلیم و تربیت اسلامی

_

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ تربیت اخلاقی؛ عواطف و احساسات؛ دلمشغولی؛ نادینگز

  .

مقاله: مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی؛ دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث | بازگشت به صفحه اصلی: معارف نت

.

مهمترین عناوین و مباحث مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی:

  • تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی

  • تربیت اخلاقی در آموزه های قرآنی

  • اهداف و روش های پرورش اندیشه اخلاقی

  •  اهداف و روش های پرورش احساسات اخلاقی

  • اهداف و روش های پرورش رفتار اخلاقی

  •  هدف ها و روش های جامع تربیت اخلاقی

  • مقایسه هدف ها و روش های تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن

  • جایگاه احساسات و عواطف در تعلیم و تربیت اسلامی

 

دانلود رایگان مقاله: مقایسه جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قرآن کریم